SIGRID OG ANDREAS LID, 73 års bryllaupsdag!

Me gratulerer dei kjære foreldra våre med stor dag 11.nov. Tenk å få ha levd 73 år ilag. Med litt hjelp frå heimesjukepleien kan dei framleis bu i heimen på Lid i ein alder av 94 og 96 år. Det er me svært takksame for. Helsing Aud-Torunn, Erling og Sigbjørn med familiar.

Publiseringsdato 06.11.2023
Gratulerer