Ingrid Nilsen Fossheim

Født 23.03.2022 på Rikshospitalet. Stolte foreldre er Kaisa Fossheim og Roar Nilsen.

Publiseringsdato 02.09.2022
Nyfødde