Ole Elias Myrvåg Sandal

16. juni 2022 kom vår største kjærleik til verda; Ole Elias. Han var 3750 g og 50 cm. Stolte foreldre er Anne Lise og Daniel Myrvåg Sandal. Me vil samtidig rette ein stor takk til fødeavdelinga ved Volda sjukehus.

Publiseringsdato 21.06.2022
Nyfødde