Ove Fremmerlid 80 år - fredag 18.mars

Kjære Ove, vår far, svigerfar, bestefar og oldefar. Gratulerer så mykje til den sprekaste 80-åringen vi veit om! No gleder vi oss til å feire deg! Beste helsing frå Anne-Lise og flokken din.

Publiseringsdato 17.03.2022
Gratulerer